2023-06-04

Компециялык технологиялык баасын түшүнүү: принциптер жана иштемер

Компециялык грануциялык технологиясы - гранууларды түзүү үчүн компрессия жана камсыздайт. Процедура фармацевтик, химиялык жана тамак индустрияларында жогорку сапаттуулук, униформат үчүн колдонулат, жана эң жакшы кыймылдар, жогорку чечкиндүүлүк жана төмөнкү толчолору бар. Компациялык granulation технологиялык баасы бир нече факторлордун негизинде айырмалант