2023-06-07

Pomembnost zakopane struganje transportnikov v kmetijskih strojev