LIÊN HỆ

position

No.212 Huaxing Đường, Jintan Chi Phát Triển Khu, Thường Châu, Giang Tô, Trung Quốc

telephone

+86-13196777377

fax


email

374885403@qq.com

skype


whatsapp

+61 426861120

LIÊN HỆ

position

No.212 Huaxing Đường, Jintan Chi Phát Triển Khu, Thường Châu, Giang Tô, Trung Quốc

telephone

+86-13196777377

fax


email

374885403@qq.com

skype


whatsapp

+61 426861120

THÔNG ĐIỆP
Gửi đi