2023-06-04

Hiểu giá công nghệ nén hạt: Nguyên Tắc và ứng dụng

Công nghệ nén hạt là một quá trình liên quan đến nén và nén bột để tạo thành hạt. Quá trình này được sử dụng trong ngành công nghiệp dược phẩm, hóa chất và thực phẩm để sản xuất các hạt chất lượng cao, đồng đều và dày đặc có khả năng lưu thông tuyệt vời, độ hòa tan cao và tạo bụi thấp. Giá công nghệ nén hạt khác nhau dựa trên một số yếu tố, bao gồm